YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 7.SINIF DERS İÇERİĞİ SUNUSU

2017-2018 TEKNOLOJİ VE TASASIM DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI TÜM DÖKÜMANLAR

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Tıkla Gör.

ÖZLÜ SÖZLER

HİKAYE OKUYORUM

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
SINIF
BAŞVURU TARİHİ
SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN YAYIM TARİHİ
SINAV TARİHİ
SINAV SONUÇ İLANI
8. SINIF
11 - 18 Nisan 2018
22 Mayıs 2018
02 Haziran 2018
26 Haziran 2018

BİRİNCİ BÖLÜM SÖZEL ALAN
Alt Testler
Soru Sayısı
Başlama Saati
SÜRESİ
Türkçe
20
Saat: 09.30
75 DAKİKA
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
10
Yabancı Dil
10
Toplam
50

İKİNCİ BÖLÜM SAYISAL ALAN
Alt Testler
Soru Sayısı
Başlama Saati
SÜRESİ
Matematik
20
Saat: 11.30
60 DAKİKA
Fen Bilimleri
20
Toplam
40


2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ
SINIFLAR
SINAV BAŞVURU TARİHİ
SINAV GİRİŞ BELGESİ İLANI
SINAV TARİHİ
SINAV SONUÇ İLANI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar
12 Mart- 5 Nisan 2018
24 Mayıs 2018
03 Haziran 2018 Saat: 10.00
18 Temmuz 2018


TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLE İLGİLİ TÜM DÖKÜMANLAR


FAYDALI LİNKLER
İL İL TÜRKİYE TANITIMI

YAPIM KUŞAĞI ÜRETİYORUM ETKİNLİĞİ 7.SINIF 2017
YAPIM KUŞAĞI
ÜRETELİM ETKİNLİĞİ 8.SINIF 2017
YAPIM KUŞAĞI TANITALIM ETKİNLİĞİ 8.SINIF 2017





Okullar Okullar

TEKNOLOJİ    VE   TASARIM    DERSİ

KAYSERI
ZORLUK KOLAYLIKLA BERABERDİR . KENDİNE GEL , ÜMİDİNİ BIRAKMA .
AKILLI İNSAN BİLİRKİ HATALARDAN GEREKLİ DERSLER ALINDIĞINDA,
ONU DAHA BAŞARILI BİR HAYAT BEKLEMEKTEDİR  .
HZ. MEVLÂNA   

ZEKERİYA ŞAHİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Ölçme ve Değerlendirme

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ÖĞRETİM PROĞRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.
Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;
• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,   göz önünde bulundurulur.
 
Performans Değerlendirme:Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.
Öğretmenler performans değerlendirmeyi, kompleks bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi akademik alanlardaki tutumları ve sosyal becerileri gözlemlemek için de kullanabilirler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler (Kubiszyn ve Borich, 2003).
Teknoloji ve tasarım dersi kapsamında öğrenci performansının değerlendirilmesi için kullanılması önerilen bazı araç ve yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
 
Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır.
Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.
 
Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?
Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar (Airasian, 1994);
?????? Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak
?????? Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek
?????? Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak
?????? Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak
?????? Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek
?????? Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek
?????? Öğrencileri değerlendirmek
Öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu, değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrenci ürün dosyasında toplanır. Bir kuşak içinde öğrenciler bir etkinlik yapmış iseler bunu ürün dosyalarına koyarlar. Eğer öğrenciler birden fazla bireysel etkinlik yapmış iseler en çok beğendikleri, sevdikleri çalışmalarını seçerek ürün dosyalarına koyarlar. Ancak bunu seçme gerekçelerini açıklarlar.
Öğrencilerin her kuşakta hazırladıkları günlükler ve öz değerlendirme çalışmaları da ürün dosyalarına konulur. Etkinlik sürecinde etkinliği destekleyici diğer çalışmalar (araştırma, bulunan belgeler vb.) da ürün dosyasına konur.
 
 
Günlük: Öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme,
gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.
Öğrenciler, tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.
Tasarım günlükleri öğrencilerin;
• Öz değerlendirme ve eleştirel düşüncesini ortaya koyar.
• Karar verme ve gözden geçirme gibi beceriler kazanmalarını sağlar.
• Tasarımlarının gerçekleştirilme sürecini yansıtır, bir sonraki çalışmaları için yön verir.
• Sınıf ortamında farkına varılamayan olumlu ve olumsuz yönlerinin gözlemlenmesine imkân verir.
• Ulaşılan sonucun öğrenciye ait olduğunun ispatıdır.
• Öğrenciler etkinlik sürecinde kaydettikleri bireysel gelişimlerini gözlemlemelerini sağlar.
• Ne bildikleri ve ne yapabildiklerinin farkına varılmasına yardım eder.
• Çalıştıkları şeylerle önceki öğrenmeleri arasında ilişki kurmasını sağlar.
• Bilgilerini özetler ve anlamasını sağlar, konular hakkında sorular oluşturmasına yardım eder.
• Bildiklerini yansıtması için öğrenciye şans verir.
• Düşüncelerini organize etmesine yardım eder.
• Disiplinler arası eğitimi destekler.
• Dil becerilerini geliştirir.
Bireysel çalışmalarda öğrenciler süreçte tuttukları günlükleri ders saatinde sınıfla paylaşırlar. Böylece karşılaştıkları güçlüklerin veya başarılarının farkına varırlar.
 
Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerinin yazdıkları hakkında önerilerde bulunmalı, yapıcı eleştiriler yazmalı, sorular sormalı ve mümkün oldukça cesaret vermelidir.
Günlük yazmada karşılaşılan en büyük problem, bazı öğrencilerin günlükleri, günlük olayları kaydetmenin basit bir şekli olarak kullanmalarıdır. Bu öğrenciler gerçek amaçtan uzaklaşarak rutin bir günlük yazmaya yönelirler. Öğretmenler öğrencileri kontrol ederek, yönlendirerek bu durumu önleyebilirler.
 
Gözlem: Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin;
• Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
• Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,
• Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansınının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
 
Öğretmenler gözlem yaptıklarında;
• Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.
• Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.
• Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.
• Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir.
• Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydeder.
Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formlarıyla da yapılabilir. Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar. Etkinlikler için yapılandırılmış gözlem formları program kılavuzunda ve aşağıda verilmiştir.
 
Sözlü Sunum: Teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları sözlü sunumların
değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ve öz değerlendirme ölçekleri kullanılır.
 
Görüşme (Mülakat): Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek olarak verilen sorulardan yararlanır:
• Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin?
• Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?
• Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı?
• Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin?
Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar.
Öğretmen değerlendirme sürecinde öğrencileri dürüst ve açık olarak kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Öğrencilere bu değerlendirmenin, kendilerinin gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla yapıldığı açıklanır.
Bu tür değerlendirmelerin en önemli sınırlılığı yanlılığın varlığıdır. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.
Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile değerlendirmeler yapılabileceği gibi teknoloji ve tasarım dersinde proje geliştirme sürecinde açık uçlu sorularla da değerlendirme yapılabilir. Etkinlikler için kullanılacak öz değerlendirme form örnekleri program kılavuzunda verilmiştir.
 
Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.
 
Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı
Dereceli puanlama anahtarı “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, öğelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır (Moskal, 2000; 2003).
Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği öğelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır (Haladyna, 1997; Moskal, 2000).
Etkinlikler için kullanılacak dereceli puanlama anahtarları program kılavuzunda verilmiştir.
 
Değerlendirme Formlarının Kullanımı
Öğretmen, Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencileri “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak değerlendirir.
Teknoloji ve Tasarım dersindeki kuşak içinde yaptığı çalışma sürecinde öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılır. Öğrencinin ürün dosyalarından alacağı puanlar ile sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan puanlar program kılavuzunda verilen öğretmen not çizelgesine işlenir. Öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını puana dönüştürmek amacı ile “gözlem formları” kullanılabilir. Not çizelgesi yardımı ile aritmetik ortalamaya dönüştürülen puan, nota çevrilerek öğrenci başarısı belirlenir. Bir dönem için öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan en az bir puan verilir. Birden fazla sınıf içi etkinliklerdeki performansı puanı verilmiş ise bu puanların aritmetik
ortalaması alınarak da öğretmen not çizelgesine işlenebilir.
Öz değerlendirme, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında yapılabileceği gibi öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalardan sonra da yapılabilir. Bu çalışmalar karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki üstün yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin kendisini değerlendirmesine fırsat verir. Her kuşakta üretime dönük faaliyetler, sınıf içinde anlamlı ve uğraştırıcı etkinliklerle yapıldığı için bu çalışmaların kullanılması önerilir. Öz değerlendirme ile amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri
bildirim vererek eksiklilerini gidermelerine katkı sağlamaktır. Grup değerlendirme formları da aynı amaçlarla etkinliğin niteliğine göre kullanılır.
 
Yıl sonu notunun belirlenmesinde öğrencinin 1. dönem “sınıf içi etkinliklerdeki
performansı”, “Düzen” ve “Kurgu” kuşağı ürün dosyası puanları ile toplanır ve üçünün aritmetik
ortalaması 1. dönem notu olarak karneye işlenir. 2. dönemde ise, “sınıf içi etkinliklerdeki performansı” puanları ile “Yapım kuşağı ürün dosyası puanı” toplanır ve aritmetik ortalaması alınarak 2. dönem notu belirlenir. 1. dönem ve 2. dönem notlarının ortalaması ise yıl sonu notu olarak karneye işlenir.
 
Ölçme ve Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri daha geçerli ve güvenilir değerlendirme yapmalarına katkı sağlayacaktır:
1. Ölçme ve değerlendirme araçları ve değerlendirme ölçütlerinin programın temel amaçlarına hizmet eder nitelikte olmalarına ve programda kazandırılması hedeflenen becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir.
2. Öğretim programında sunulan ölçme ve değerlendirme amaçlı formlar örnek olarak sunulmuştur. Bu formların aynı şekilde kullanılması zorunlu değildir. Formlar ve formlarda yer alan ölçütler, sınıf mevcudu, çevre ve sınıf imkânları, dersin işleniş yöntemi, süre vb. faktörler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir. Zümre kararı ile kullanılabilir. Form kullanma şartları uygun olmayan durumlarda açık uçlu
sorularla da değerlendirme yapılabilir.
3. Öğrencilerin performansına ilişkin değerlendirme sonuçları hakkında öğrencilere değerlendirme sonrasında mümkün olduğunca kısa sürede geri bildirim verilmelidir.
4. Aşağıda örnek olarak verilen genel gözlem formu öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Verilen gözlem formu her kuşak için kullanılabilir. Ancak öğretmenler isterlerse her kuşağa ilişkin özel ölçütler yazarak gözlem formunu geliştirebilirler. Kılavuzda verilen gözlem formları gözden geçirilerek verilen ölçütler sadeleştirilerek zümre kararı ile kullanılabilir.
5. Kılavuzda yer alan gözlem formlarındaki ölçütler etkinliğin yıllık plana göre akışını yansıtmaktadır. Öğrenciler tarafından o etkinlikte gerçekleştirmesi beklenen tutum ve davranışların listesi niteliğindedir. Bunun için etkinlik için ayrılan süre dikkate alındığında gözlenmesi gereken ölçüt haftalık birkaç tane olacaktır. Bu da etkinliğin uyun hızda ilerlemesini ve öğrencinin eksik kaldığı noktaları tespit etmenize imkân verecektir.
6. Öğretmenler ürün dosyasını değerlendirmek için yapılmış olan dereceli puanlama anahtarlarındaki ölçütlerin (nitelikler) sayısını öğretmenler artırarak daha ayrıntılı anahtarlar düzenleyebilirler. Böylece ölçütlerin tanımları daha kısaltılmış olur ve değerlendirmede kolaylık sağlanmış olur. Ayrıca dereceli puanlama anahtarlarındaki düzeylerin sayısı da 3’ten 4’e çıkarılabilir böylece daha güvenilir bir değerlendirme yapılmış olur.
7. Öğrencilere etkinlik öncesi değerlendirmeye yönelik bilgi verilmeli, dereceli puanlama anahtarları, gözlem formları sınıf içinde panoya asılmalı veya imkânlar dâhilinde çoğaltılarak öğrencilere verilmelidir. Öğrenciden etkinlik sürecinde ne beklendiği açıklanmalıdır.
8. “İlk Adım” etkinliği için gözlem formu kullanılmayabilir.
 
GÖZLEM FORMU / Hayallerim Çizgide Saklı (Alternatif)
Bu form, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Etkinlik sürecinde öğrencileri aşağıdaki ölçütlere göre gözlemleyerek, her bir ölçüte göre düzeylerine uygun olan puanı ilgili ölçütün altına yazınız.
“Çok iyi:3, Orta düzeyde yeterli:2, Hiç yeterli değil:1, Gözlenmedi:0”.
Ayrıca yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerde gözlemlediğiniz eksiklikler var ise bunları gidermek için gerekli önlemleri alınız.

 
                                               ÖĞRENCİLER
ÖLÇÜTLER
Ayşe Ozan Ali Emel                                                     
Derse hazırlıklı gelme (Araçgereç araştırma) 3 1 3 3            
Sorumluluklarını zamanında yerine getirme 2 1 3 3            
Planlı ve düzenli çalışma 1 2 2 3            
Çevresinin önerilerini dikkate alma 3 1 3 3            
Çalışmasındaki estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark etme 0 2 3 3            
Çalışmaları planlanan sürede tamamlama 1 1 3 3            
Yaşadığı süreci günlüğüne kaydetme 0 2 2 3            
Günlüğüne yazdıklarını paylaşmada istekli olma 2 1 3 3            
Sözlü sunumunu görsel materyallerle destekleme 3 0 3 3            
Çalışma ve sunumunda, bireysel farklılığını ortaya koyma 1 1 3 3            
Puan 53 40 93 100            

Öğretmenin yorumu (etkinliğin uygulanış sürecine yönelik) :

GENEL GÖZLEM FORMU (Alternatif): Bu form, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Her kuşakta ders işleme sürecinde öğrencileri aşağıdaki ölçütlere göre gözlemleyerek, her bir ölçüte göre düzeylerine uygun olan puanı ilgili ölçütün altına yazınız. “Çok iyi:3, Orta düzeyde yeterli:2, Hiç yeterli değil:1, Gözlenmedi:0”. Ayrıca yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerde gözlemlediğiniz eksiklikler var ise bunları gidermek için gerekli önlemleri alınız.

 
                                               ÖĞRENCİLER
ÖLÇÜTLER
Ayşe Ozan Ali Emel                                                     
Derse hazırlıklı gelme (Araçgereç araştırma) 3 1 3 3            
Sorumluluklarını zamanında yerine getirme 2 1 3 3            
Planlı ve düzenli çalışma 1 2 2 3            
Çevresinin önerilerini dikkate alma 3 1 3 3            
Çalışmasındaki estetik, görsel ve teknolojik değerleri fark etme 0 2 3 3            
Çalışmaları planlanan sürede tamamlama 1 1 3 3            
Yaşadığı süreci günlüğüne kaydetme 0 2 2 3            
Günlüğüne yazdıklarını paylaşmada istekli olma 2 1 3 3            
Sözlü sunumunu görsel materyallerle destekleme 3 0 3 3            
Çalışma ve sunumunda, bireysel farklılığını ortaya koyma 1 1 3 3            
Puan 53 40 93 100            
Öğretmenin yorumu (etkinliğin uygulanış sürecine yönelik) :


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK) (Birimden Bütüne)

Nitelikler Ölçütler

Geliştirilmeli (1)

İyi (2)

Mükemmel (3)

Kullanılacak Biçime Karar verme

Kullanacağı biçim(ler)e karar vermiştir. Fakat, nedenini açıklamamıştır.

Kullanacağı biçim(ler)e karar vermiştir. Seçiminin nedenini yeterince açıklayamamıştır.

Kullanacağı biçim(ler)e karar vermiştir. Seçiminin nedenini açık biçimde ortaya koymuştur.

Kullanılacak Birimin Belirlenmesi

Kullanacağı çoğalabilir birime rast gele karar vermiştir. Kararının nedenini açıklayamamıştır.

Kullanacağı çoğalabilir birime karar vermiş ancak yeterince deneme ve aramalar yapmamıştır. Kararının nedenini tam olarak açıklayamamıştır.

Deneme ve aramalarla kullanacağı çoğalabilir birime karar vermiştir. Kararının nedenini açık biçimde ortaya koymuştur.

Düzen Oluşturma

Biçimleri bir araya getirerek birimler oluşturmuştur. Birleştirme yöntemini uygulamıştır. Temel birimi elde etmemiştir. Temel birim olmaksızın bir düzen oluşturmuştur.

Birleştirme yöntemini araştırmış, fakat birimine göre birleştirme yöntemi kullanmamıştır. Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etmiştir. Birimlerini tekrarlayıp düzene ulaşmıştır.

Birleştirme yöntemini araştırmış, birimine en uygun birleştirme yöntemini uygulamıştır. Oluşturduğu birimin çoğalabilirliğini test etmiştir. Birimlerini tekrarlayıp düzene ulaşmıştır.

Özgünlük

Oluşturduğu düzen özgün değildir. Düzende tekrar, ahenk, bütünlük ve estetik değerler yeterince gözlenmiyor.

Oluşturduğu düzende başkalarının çalışmalarının etkisi açıkça gözleniyor. Düzende tekrar, ahenk, bütünlük ve estetik değerlerinin varlığında bazı eksiklikler vardır.

Oluşturduğu düzen diğerlerinin çalışmalarından farklı ve özgündür. Düzende tekrar, ahenk, bütünlük ve estetik vardır.

Düzeni Değerlendirme

Etkinlik sürecinde yaşadıklarını kendini değerlendirerek eksik yönlerini ve yeterli yönlerini ifade etmiştir.

Etkinlik sürecinde yaşadıklarını kendini değerlendirerek eksik yönlerini ve yeterli yönlerini ifade etmiştir.

Etkinlik sürecinde yaşadıklarını kendini değerlendirerek eksik yönlerini ve yeterli yönlerini ifade etmiştir.

Düzeni Oluştururken Yaptıklarını ve Yaşadıklarını Günlüğü ile Paylaşma

Birimden düzene ulaşma süreciyle ilgili günlük yazmaya yönelik bir günlük yazma teşebbüsünde bulunmuş fakat uygun değil.

Birimden düzene ulaşma süreciyle ilgili günlük yazmıştır. Fakat düzeni oluşturma sürecini tam olarak tanıtmamıştır.

Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini detaylı olarak günlüğüne yazmıştır. Düzeni oluşturma sürecini tanıtmıştır.


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK) (Birimden Bütüne)
Nitelikler Ölçütler
Geliştirilmeli (1)
Orta (2)
İyi (3)
çok İyi (4)
Kullanılacak Biçimlerin Belirlenmesi
Geometrik biçimleri listelemiş
Geometrik biçimleri listelemiş arama ve denemeler yaparak değişkenliği olan ve olmayan şekillerin farkına varmıştır.
Geometrik biçimleri listelemiş, arama ve denemeler yaparak değişkenliği olan ve olmayan şekillerin farkına vararak kullanacağı şekle (kare, daire) karar vermiştir.
Geometrik biçimleri listelemiş, denemeler sonucunda değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt ederek kullanacağı biçim biçimleri belirlemiştir. Seçimin nedenini açık biçimde ortaya koymuştur.
Birimi Belirleme ve Düzen Oluşturma
Biçim / biçimleri bir araya getirerek birim oluşturmak için denemeler yapmıştır
Birimle ilgili denemeler yaparak temel birimini oluşturmuştur. Bu süreçteki duygu ve düşüncelerini günlüğüne yazmıştır.
Denemeler sonucunda temel birimine karar vermiş ve bu süreçteki duygu ve düşüncelerini günlüğüne yazmıştır. Temel birimini çoğaltma çalışmaları yapmış
Çoğalabilir bir birim elde etmiştir. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleştirme yöntemine karar vermiş ve gerekçesini günlüğüne açıklamıştır. Belirlediği birim tekrarlarından bir düzen oluşturmuştur
Düzeni Değerlendirme
Oluşturduğu düzende bireysel farklılığını yansıtmıştır
Oluşturduğu düzene bireysel farklılığını yansıtmıştır Düzende ortaya çıkan teknolojik değerleri günlüğüne yazmıştır.
Oluşturduğu düzende bireysel farklılığını yansıtmış, düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerlerin farkına vararak kendini değerlendirmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiştir.
Düzenine bireysel farklılığını yansıtmıştır. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerlerin farkına varmış, bunları açık bir şekilde günlüğüne kaydetmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiş, çevresinin görüşlerini dikkate almıştır.
Düzeni Tanıtma ve Paylaşma Süreci
Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini arkadaşlarına anlatmada isteklidir.
Birimden düzene ulaşmada yaşadıklarını, duygularını, düşüncelerini arkadaşları ile paylaşmış ve düzen oluşturma sürecini tanıtmıştır.
Oluşturduğu düzende bireysel farklılığını yansıtmış, düzende ortaya çıkan estetik görsel ve teknolojik değerlerin farkına vararak kendini değerlendirmiştir. Eksik yönlerini ifade etmiştir.
Düzen oluşturmada yaşadıklarını paylaşmada isteklidir. Düzen oluşturma sürecini tanıtmış. Tanıtımda kullandığı yöntem ve materyaller süreci yansıtır niteliktedir. Tanıtım çeşitli materyallerle zenginleştirilmiştir.
Hazırlayan: Zekeriya ŞAHİN (Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni)

 

BU SİTE, EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİR SİTEDİR. LÜTFEN EMEĞE SAYGI GÖSTERELİM.Zekeriya ŞAHİN
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni