YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 7.SINIF DERS İÇERİĞİ SUNUSU

2017-2018 TEKNOLOJİ VE TASASIM DERSİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI TÜM DÖKÜMANLAR

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Tıkla Gör.

ÖZLÜ SÖZLER

HİKAYE OKUYORUM

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
SINIF
BAŞVURU TARİHİ
SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN YAYIM TARİHİ
SINAV TARİHİ
SINAV SONUÇ İLANI
8. SINIF
11 - 18 Nisan 2018
22 Mayıs 2018
02 Haziran 2018
26 Haziran 2018

BİRİNCİ BÖLÜM SÖZEL ALAN
Alt Testler
Soru Sayısı
Başlama Saati
SÜRESİ
Türkçe
20
Saat: 09.30
75 DAKİKA
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
10
Yabancı Dil
10
Toplam
50

İKİNCİ BÖLÜM SAYISAL ALAN
Alt Testler
Soru Sayısı
Başlama Saati
SÜRESİ
Matematik
20
Saat: 11.30
60 DAKİKA
Fen Bilimleri
20
Toplam
40


2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI TAKVİMİ
SINIFLAR
SINAV BAŞVURU TARİHİ
SINAV GİRİŞ BELGESİ İLANI
SINAV TARİHİ
SINAV SONUÇ İLANI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar
12 Mart- 5 Nisan 2018
24 Mayıs 2018
03 Haziran 2018 Saat: 10.00
18 Temmuz 2018


TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLE İLGİLİ TÜM DÖKÜMANLAR


FAYDALI LİNKLER
İL İL TÜRKİYE TANITIMI

YAPIM KUŞAĞI ÜRETİYORUM ETKİNLİĞİ 7.SINIF 2017
YAPIM KUŞAĞI
ÜRETELİM ETKİNLİĞİ 8.SINIF 2017
YAPIM KUŞAĞI TANITALIM ETKİNLİĞİ 8.SINIF 2017

Okullar Okullar

TEKNOLOJİ    VE   TASARIM    DERSİ

KAYSERI
ZORLUK KOLAYLIKLA BERABERDİR . KENDİNE GEL , ÜMİDİNİ BIRAKMA .
AKILLI İNSAN BİLİRKİ HATALARDAN GEREKLİ DERSLER ALINDIĞINDA,
ONU DAHA BAŞARILI BİR HAYAT BEKLEMEKTEDİR  .
HZ. MEVLÂNA   

ZEKERİYA ŞAHİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

BEYNİNİZİN HANGİ TARAFI DAHA ÇOK GELİŞMİŞ?BEYNİNİZİN HANGİ TARAFI DAHA ÇOK GELİŞMİŞ?

Test ile hangi beyninizi kullandığınızı öğrenin
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, sorgulayan mantıklı sol beyin ile anlık ve aceleci hareket eden duygusal sağ beyin arasındaki farkları anlattı.
İnsan beyninin yaratılış itibarıyla bir öğrenme programıyla yüklü olarak dünyaya geldiğini ifade eden Dr. Yavuz, “Beynimiz doğuştan genetik kodlarımızla gelen yazılımın yanı sıra aile, çevre ve sonradan edinilen bilgilerin yani eğitimin katkıları ile şekillenmektedir. Ama yine de hayatımızın kendi rotasını bulmasında,
doğuştan gelen yapısal özelliklerin ve yüklenmiş olan yazılımın rolü büyüktür.
Beynimizin sağ ve sol hemisferleri (yarımküreleri) bilgiyi farklı şekilde işler. Genelde her birey beyninin bir tarafını ağırlıklı olarak kullanır. Fakat düşünme ve öğrenme işlemleri her iki tarafta dengeli olarak kullanıldığında gerçek verimine ulaşır. Bu nedenle daha az kullanılan tarafı, eğitim ve kişisel
gelişim ile güçlendirmek gerekir. Nitekim beyin hemisferleri arasındaki bağlantıları gelişmemiş insanlar, beyinlerine ne kadar bilgi depolamış olurlarsa olsunlar, düşünce, muhakeme ve akıl yürütme becerilerini
geliştiremezler” dedi.
REEM
Nöropsikyatri Merkezi kurucusu Dr. Mehmet Yavuz, beynin genel olarak bir bütün olsa da sağ ve sol yarımkürelerin üstlendikleri farklı misyonların var olduğunu belirterek, “Ancak sol beynin, sağ beyinden daha önemli görevler üstlendiğini söyleyebiliriz. Sol beyin daha baskındır. Konuşma merkezi ve duygudurum merkezi soldadır. Sağ beyin özellikle boyut ve hacim değerlendirmelerinde ön plana çıkar, bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işlemede önemli görevler üstlenir. Bu da demektir ki, estetik zekâ yani mimari ve mühendislik işleri için sağ beyine çok ihtiyaç vardır. Buna karşılık matematik işlemleri için de sol beyine ihtiyaç duyulur.
Ünlü mimar ve mühendislerin sağ beyinlerinin çok gelişmiş olduklarını söyleyebiliriz. Aynı şekilde müzikle uğraşan, müzik icra eden ya da enstrüman çalan müzisyenlerde sağ beyin daha iyi gelişmiştir. Şairlerde ve ressamlarda da sağ beyin özellikleri baskın durumdadır. Bu nedenle sağ beyin fonksiyonları iyi
olmayan kişilerden iyi şair ya da besteci çıkmayabilir.
Korpus kallosum ne kadar iyi gelişmiş ise insanın beyinsel yeteneklerini sergilemesi ve beynini bir bütün olarak en üst seviyede kullanabilme ihtimali o kadar artar. Eğer korpus kallosum iyi gelişmemişse o zaman sağ ve sol beyinden hangisi baskın ise kişi o özellikleri ön plana çıkararak hayatını sürdürür. Toplumda lider
kişilerin, beynini bütünsel olarak iyi kullanmayı beceren kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişilerde korpus kallosum iyi gelişmiştir. Aslına bakılırsa sözünü ettiğimiz kişilerin hangi eli daha iyi kullandıkları çok da önemli
değildir. Çünkü onlar, her iki hemisferlerini, her durumda çok iyi kullanabilirler. Dolayısı ile korpus kallosumun yetersiz geliştiği kişiler, lider olma vasıflarını taşıyamazlar” diye konuştu.
SOL YARIMKÜRE, VÜCUDUN SAĞINI, SAĞ YARIMKÜRE İSE SOLUNU İDARE EDER
Beynin ve vücut ilişkileri çapraz yürüdüğünü kaydeden Dr. Yavuz, “Beyin korteksinde hareketlerimizle alakalı motor lifler, üst boyun bölgesinde çapraz yaptığı için; sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin ise vücudun sağ tarafını idare eder. Bu nedenle beyninin sağ tarafındaki damarları tıkananların sol taraflarında, sol tarafında tıkanıklık olanların sağ tarafında felç görülür. Günlük hayatında sol elini kullanan ve solak olanların sağ beyinleri baskın durumdadır. Eğer kişi sağ elini kullanıyorsa o zaman da sol hemisfer baskındır. Aslında hem sağ hemisfer hem de sol hemisfer matematikle ilgilenir. Ancak sağ hemisfer daha çok matematiğin geometri, sol hemisfer ise cebirsel bölümü ile ilgilenir.
Bazı kişiler doğuştan sağ beyin hâkimiyetli olup sol ellerini baskın kullandıkları halde, anne baba baskısıyla bir takım yeteneklerini sağ elleriyle yapmaya eğitilmiş olabilirler. Örneğin solak biri, sağ eli ile yazmaya yönlendirilebilir. Bu kişiler, kalemi ya da kaşığı sağ elleriyle kullansalar da güç kullanmayı gerektiren durumlarda asıl yetenekli oldukları sol ellerini tercih etmektedirler. Dolayısıyla bu kişilerin, sağ beyinleri baskın olduğu halde, bazı yetenekler için beynin sol tarafını da randımanlı kullanabilmeleri mümkün olur. Her iki beyin yarımküresini de yerine göre kullanmayı öğrenen kişilerin ise, liderlik vasıfları güçlenmektedir” dedi.
SAĞ YA DA SOL EL KULLANIMINA GÖRE MESLEK SEÇİMİ
Dr. Yavuz, daha sonra şunları kaydetti; “Sağ elini kullananlarda, sol beyin özelliklerinin, sol elini kullananlarda ise sağ beyin özelliklerinin baskın olduğunu söylemiştik.
Buradan şu netice çıkıyor ki, solak olan bir çocuğun, mimarlığa ya da güzel sanatlara yönlendirilmesi gerekir. Bu çocuğun fen ya da konuşma becerisi gerektiren avukatlık veya pazarlama gibi bir meslekle uğraşması hata olabilir. Çünkü sol hemisfer konuşma becerilerinde rol oynar. Dolayısıyla solak olanlardan iyi avukat ya da pazarlamacı çıkmayabilir. Eğer solak bir kişi hukuk mesleğini seçmişse bu kişi, avukatlığı değil; estetik muhakeme yeteneğini yönelten sağ hemisferden dolayı, hâkimliği tercih etmelidir. Böyle bir karar anında, sağ elini kullananların avukatlığı, sol elini kullananların ise hâkimliği seçmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Maalesef eğitim sistemimiz tamamen sol beyin özelliklerini geliştirmeye yöneliktir. Matematik, fen, mantık ve dil becerilerine ağırlık verilmektedir.
Çocuklarımız, muhakeme, hayal gücü ve estetik bakış açısından yoksun yetişmektedir. Hâlbuki sosyal zekâyı oluşturan bu unsurlar, gelecekteki başarılar için çok önemli mihenk taşlarıdır.
Çocukları sağ-sol el kullanımlarına ve sağ ya da sol beyin özelliklerine bakmaksızın bir eğitim sistemine zorlamak, onların yetenekli olmadıkları alanlara kaymalarına, böylece asıl başarılı olacakları ve severek yapacakları mesleklerden uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu anlamda ilköğretimde rehberlik ve
danışmanlık birimlerine çok iş düşmektedir. Çocuk ve ailesi ile yakın iletişimde olarak, sağ beyin, sol beyin özelliklerine göre çocuğu, asıl yetenekli olduğu alanlara yönlendirmek önemlidir. Buna ek olarak, örneğin sağ
beyin özellikleri baskın olduğu için matematik dersinde istenen düzeyde olmayan çocuğa, aile tarafından yüksek not için baskı yapılması, telafisi zor psikolojik problemlere de neden olabilmektedir.”
SAĞ - SOL BEYİN TESTİ
Dr. Yavuz, kişilerde hangi hemisferin daha belirleyici olduğunu gösteren testlerle ilgili olarak ta şöyle bir örnekleme yaptı,
1-) Okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz?
a)Türkçe, resim, sosyal vb.
b)Fenle ilgili olanları.

 
2-)Hangi tip sporları yapmaktan hoşlanırsınız?
a) Takım sporlarını
b) Tek başına yapılan sporları,

 
3-)Gördüğünüz rüyaları hangi sıklıkta hatırlarsınız?
a)Çoğunlukla hatırlarım,
b)Ender olarak hatırlarım.

 
4-)Ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne sıklıkta kullanırsınız?
a)Çok kullanırım
b)Çok az kullanırım.

 
5-)İki elinizin parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin başparmağı üstte kalıyor?
a)Sağ
b)Sol

 
6-)Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin, şimdi saate bakın, yanılma payınız ne kadar?
a)On dakikadan fazla,
b)On dakikadan az.

 
7-)Aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsınız?
a)İnsanların yüzlerini,
b)İnsanların isimlerini.

 
8-)İki gözünü açık tutarak elinizdeki kalemi, bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizalayın.
Önce sol gözünüzü, sonra sağ gözünüzü kapatın. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor?
a)Sağ gözümü kapatınca
b)Sol gözümü kapatınca

Değerlendirme:

“A” ların sayısı fazla ise SAĞ,
“B’’ lerin sayısı fazla ise SOL beyniniz daha gelişmiştir...
Eğer A’lar ile B’ler aynı sayıda ise her iki beyin yarımküresini de iyi kullanıyorsunuz demektir.”

BEN SAĞ BEYİNLİ BİRİYİM, ÇÜNKÜ...
-hayal ederim
-duyduklarımı unutmam
-hissederim
-koku alma tad alma benim için çok önemlidir
-sezgilerimi kullanırım
-iç güdülerim kuvvetlidir
-yeni şeyler üretirim
-subjektifim
-boyutları iyi algılarım
-ritim duygum gelimiştir
-bir bütün olarak görürüm
-duygularımla hareket ederim...


BEN SOL BEYİNLİ BİRİYİM, ÇÜNKÜ...
-mantık yürütürüm
-lineer düşünürüm
-sınıflandırır-isimlendirir
-dizer listeler yaparım
-analiz ederim
-yapı incelerim
-matematiksel işlemler yaparım
-bilinçli hareket ederim
-dili doğru kullanırım
-detayları görürüm
-inceler ve odaklanırım
-bütünü değil parçayı görürüm
-sistemli ve disiplinli çalışırım
-objektif davranırım...
BU SİTE, EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİR SİTEDİR. LÜTFEN EMEĞE SAYGI GÖSTERELİM.Zekeriya ŞAHİN
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni